Gündem

Piyasadan haberler

AKSEN… 12.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda da belirtildiği üzere, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirket Yozgat-2 (15 MW) ihalesi için 19,9 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmış olup, YEKA GES-3 ihaleleri kapsamında kazanılan toplam güneş enerjisine dayalı kapasite 35 MW’a ulaşmıştır.

AKYHO… 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000- TL’den 500.000.000-TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni 25.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirketin 17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi’nin ”Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için T.C. Ticaret Bakanlığı’na 27.05.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

BJKAS… Şirketin T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.’den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve Şirketin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 27 Mayıs 2021 itibariyle tamamlanmıştır.

DARDL… Şirketin 27.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; -Yunanistan’da 1956 yılında kurulmuş, dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda Pazar lideri olan G. Kallimanis S.A.’nın iktisadi bütünlük içerisindeki ticari-sinai varlığının (gayri menkulleri, fabrika bina arazileri ve üretim makina tesisleri ile ticari marka, lisans ve unvanlarının) Yunanistan Rehabilitasyon Uygulaması (3588 / 2007 sayılı yasanın 106b-d maddeleri uyarınca Yunan Tasfiye Mahkemeleri’ne müracaat edilerek mahkemeden alınacak karar) ile satın alınmasına, -Bu amaçla öncelikle G.Kallimanis S.A. şirketinin NBG, Alpha Bank, Cairo No.3 (Eurobank), Metexelixis (Quant), Piraeus Bank ve ABC Factors ünvanlı mali kurumlara olan toplam yaklaşık 62,3 milyon Euro tutarlı borçlarının, söz konusu mali kurumlara toplam 6 milyon Euro ödenerek teminatları ile beraber alacaklarının şirkete devrini sağlayan Alacak Devir Anlaşmasının ilgili mali kurumlar ile imza edilmesine, -Hemen ardından G. Kallimanis S.A.’nın iktisadi bütünlük içerisindeki ticari-sınai varlığının devri amacı ile Yunan mahkemelerine müracaat edilmesine, -İşlemlerin şirket adına Yunanistan’daki varlık; Dardanel Greece S.A. üzerinden yapılmasına, karar verilmiştir.

DENGE… “Şirket iştiraki Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.’ nin sahibi olduğu Premier Kampus’ün bir bölümünün otel olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak Franchise anlaşması yapılması amacıyla, Radisson Hospitality Belgium SRL/BV ile Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. arasında Niyet mektubu imzalanmıştır.”

DNISI… Şirketin hem halka arz izahnamesinde hem de yayınlanmış olan Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım raporlarında yeni yatırımlar ve kapasite artışı için makina ve teçhizat alınmasının planlandığı ve halka arz gelirinin %45’inin bu amaçla ayrıldığı bildirilmiştir. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan 23.10.2020, 24.11.2020 ve 04.05.2021 tarihli duyurularımız kapsamında, Şirketin 04.05.2021 tarih ve 523451 numaralı 36.534.000,00 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi’ndeki yatırımlara istinaden; Tire Organize Sanayi Bölgesi 1730 Ada, 5 No’lu Parsel’de inşa edilecek olan yeni Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisinde kullanılmak üzere 1.400.000,00 EURO tutarındaki Ekstrüzyon ve Vulkanizasyon Fırını ve Ekipmanları alımına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu makina ve ekipmanlarının 2021 yılı Aralık ayında teslim alınması öngörülmektedir. Sözleşmeye ilişkin işlemler 27.05.2021 (bugün) tamamlanmıştır. -Tire Organize Sanayi Bölgesi 1730 Ada, 5 No’lu Parsel’de inşa edilecek olan yeni Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisinde kullanılmak üzere 750.000,00 USD tutarındaki Hamurhane Ekipmanları alımına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ekipmanların 2021 yılı Aralık ayında teslim alınması öngörülmektedir. Sözleşmeye ilişkin işlemler 27.05.2021 (bugün) tamamlanmıştır.

EGSER… Şirketin, Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince hazırlanan 31.12.2020 tarihli mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası 84.458.251,13 TL tutarındaki dönem kârından 403.860,80 TL. genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, yasal kayıtlarda 84.054.390,33 TL net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaktadır. Şirketin S.P.K.’na göre düzenlenmiş mali tablolarında yer alan 96.369.446,00 TL Vergi Sonrası Kârından 403.860,80 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 2020 yılı içinde bağış yapılmadığından 95.965.585,20 TL Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmaktadır. Kâr Dağıtım Tablosuna göre; a) Net dağıtılabilir dönem kârından Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı verilmemesi, b) 9.193.117,04 TL’nin Ortaklara birinci kâr payı olarak verilmesi, c) 9.980.420,86 TL’nin İmtiyazlı pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılması, d) 47.580.453,30 TL’nin Ortaklara ikinci kâr payı olarak verilmesi, e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 7.300.399,12 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması, f) Hak sahiplerine ödemelerin 07 Haziran 2021 tarihinde yapılması hususları oy birliği ile kabul edilmiştir.

ESEN, NATEN… T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Osmaniye – 2 (15 MW) ihalesi için 18,20 Kuruş/kWh ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandığı bildirilmiştir. Şirket 15 MW GES lisansı almaya hak kazanmıştır. Bu yarışma ile beraber hak kazanılan YEKA GES – 3 İhalesi lisans toplamı 105 MW olmuştur. YEKA GES-3 İhalesinde katıldığımız ve kalan yarışmalar için de süreç devam etmektedir. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve toplam 1000 MWac bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 yarışmalarının 960 MWac’lik kısmı sonuçlanmıştır. Şirketin %100 Bağlı Ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu yarışmalar sonucunda 105 MWac kapasite almaya hak kazanmış ve şu ana kadar tamamlanan yarışmalar sonunda en çok kapasiteye hak kazanan firma olmuştur. 105 MWac GES kapasitesine karşılık 157,5 MWp güçte santral kurulması planlanmaktadır. Şirketin 31.12.2020 sonu itibarı ile GES portföyü toplam kurulu gücü 56,35 MWp idi. Bu yıl içerisinde toplam 61,68 mwp büyüklüğünde işletmede santral satın alınması ve YEKA ihalelerinden alınan toplam 157,5 MWp proje sayesinde 219,18 MWp ilave kapasite ile toplam GES kurulu gücümüz yaklaşık % 400 artarak 275,53 MWp güce ulaşması beklenmektedir.

 FONET… Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından 09.03.2021 tarihinde yapılan “KKTC Sağlık Bilgi Sistemi Projesi Hizmet Temini” ihalesi sonuçlanmış olup ihaleyi şirket kazanmıştır. İdare tarafından Şirkete “Sözleşmeye Davet” yazısı gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 3.090.000 USD’dir.

GEDZA… Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin önerisi gündemin 7. maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulacaktır. Buna göre Şirketin; 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 17.316.673,30 TL dağıtılabilir kârdan ortaklara %100 oranında 11.664.000,00 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına ve kalan 5.652.673,30 TL Olağanüstü Yedek olarak ayrılması için, 30.06.2021-Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilecektir.

HUBVC… Bağlı ortaklık STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.’nin %4,30 oranında pay sahibi olduğu Optiyol Inc.’e Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş. tarafından, 5 Milyon ABD Doları üst değerleme sınırı üzerinden, 250.000 ABD Doları yatırım yapılmıştır.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB… Banka 544,7 milyon Euro ve 300 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%2,25, ABD Doları dilimi için Libor+%2,50 olarak gerçekleşmiştir.

IZMDC… 22.06.2020 tarihli özel durum açıklamasında Yönetim Kurulu’nun 22.06.2020 tarih ve 21 nolu toplantısında; Ülkemizdeki mevcut ham çelik üretimindeki ortalama %3,5 olan payı yaklaşık %7’ye yükselterek Sektördeki yerimizi güçlendirmek ve büyüyerek ciromuzu artırmak adına; Çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl’dan 2.800.000 ton/yıl’a çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların yapılmasına karar verildiği kamuoyunun bilgilerine sunulmuştu. Bu kapsamda, Çelikhane üretim kapasitesini iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl’dan 2.800.000 ton/yıl’a çıkarılması için teknik proje çalışmaları tamamlanmış olup yatırımın ana ekipmanlarına ilişkin ön sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

 IZTAR… Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Geçerlilik Tarih Güncellenmesi… Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 25.000.000 Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 190.000.000 Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni): 31.12.2026 KARSN… Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. maddesi, “Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri” başlıklı 12. maddesi ve “Toplantı Yeri” başlıklı 17. maddesine ilişkin tadil metni 27.05.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul’unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

KARSN… Şirketin, 27 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) Şirket merkezinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirdiği 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirketin, Yönetim Kurulu’nda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) uyarınca hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 20.720.000 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 73.584.148 TL ticari kar oluştuğu tespit edilmiş olup, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra, dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, iş bu teklifin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verildiğinden gündem maddesi görüşülerek dağıtılabilir kar oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

KLGYO… Şirketin 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyetleri sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında 12.910.000,00 TL net dönem zararı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 54.189.491,75 TL net dönem zararı ile gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak 2020 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre gerçekleşen 54.189.491,75 TL tutarındaki zararın geçmiş yıllar zararlarına ilave edilmesine ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar dağıtımı yapılmamasına, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 12.910.000,00 TL olarak gerçekleşen net dönem zararının ise geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesine ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul’un bilgi ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

KLKIM… Şirketin, 27.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile, yapı kimyasalları, boya sıva başta olmak üzere Şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda satış ve pazarlama yapmak üzere, sermayesinin tamamına iştirak edilen 10.000,- (onbin) Avro sermayeli Fransa’da, “Kalekim France” unvanlı şirket kurulmasına karar verilmiştir.

OYLUM… Yönetim Kurulunun 2020 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul’a sunulmuş olup kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

OSTIM… Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin yapılan başvuru, Kurul’un 27.05.2021 tarih ve 6392 Sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Buna göre, yapılacak ilk genel kurul toplantısında Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 135.000.000 TL’den 765.000.000,00 TL’ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının 31.12.2025 tarihine kadar geçerli olacağına ilişkin husus ortakların onayına sunulacaktır.

MRSHL… Şirketin 13.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ; Şirketin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 21.684.431 TL ( yasal kayıtlara göre; 28.534.769,72 TL) dönem kârı bulunmaktadır. Pandemi kaynaklı olarak şirketin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, kâr payı dağıtılmamasına ve bu hususun Şirketin 2020 yılı olağan genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

SEK, SKBNK… Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İştirak Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’ye iletilen yazı ile; Şirketin paylarının halka arzının 31.12.2020 finansal tabloları ve izahnamede yer alan son üç yıllık finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin satış döneminin ilgili Kurul Kararları ve Tebliğ hükümleri kapsamında 2 Mart – 31 Mayıs tarihleri olarak belirlendiği, halka arzın 31 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirilebilme imkanının kalmadığı bildirilmiştir.

SEKUR… En son 21.04.2021 tarihinde deneme üretiminde olduğu bilgisi iletilen makine yatırımında deneme üretiminin tamamlanıp , yeni makinenin ürün üretimi için devreye alındığı bildirilmiştir. Yeni makine ile mevcut Pe Film Ürün Gruplarının ek satış kapasitesi olarak kullanıma başlanmış; Sürdürülebilir Dünya normlarına uygun Pe Film yeni Ürün gruplarının numune ve deneme üretimleri ile pazarlama faaliyetleri devam etmektedir.

 TRILC… Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak halkın kullanımına sunulan CoviVac isimli inaktif Covid 19 aşısı için Rusya’da yapılan görüşmeler neticesinde; İnternational Research Institute for advance Systems (IRIAS)ile aşının Türkiye’de üretilmesi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak olan final anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzalanmıştır.

ULAS… 26.05.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket bilançosunda kayıtlı , Mahmutlar Mahallesi, Barbaros Caddesi, Alanyurt Sitesi, B Blok No 13 B Daire No 3 Alanya Antalya adresindeki, 457 ada,3 parsel, 170.1A paftada bulunan yatırım amaçlı gayrimenkulün toplam 220.000,-TL(ikiyüzyirmibin) karşılığında Afrah AL-SALAMY’ye satışının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YATAS… SPK ’nun II-22.1 sayılı tebliği ile azami pay alım miktarı ödenmiş sermayenin %10 ‘u kadar belirlenmiştir. Bu kapsamda azami 14.979.893 adet pay geri alınabilecektir. Bu geri alım programı süresince mevzuat değişmesi veya sermaye artırılması durumunda azami alım rakamları yeni mevzuat veya sermaye miktarına göre belirlenir. 26.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul’un onaması ile yürürlükte olan program kapsamında 5.968.097 adet pay borsadan bu geri alım programından önce alınmıştır. Alınan payların sermayeye oranı %3,98 dir. Elden çıkarılmış pay bulunmamaktadır.

YATAS… Yönetim Kurulunun 09.04.2021 tarihli toplantısında 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan 170.075.044,00 TL dönem net kârının %25’ine karşılık gelen 42.518.761 TL’ sinin brüt, 36.140.946,85 TL’ sinin net, pay başına brüt 0,283838878 TL ve net 0,241263047 TL olmak üzere 06 Ekim 2021 tarihinden itibaren nakden ve 1 defada ödenmesinin uygun olacağına, nihai kararın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda paydaşlar ile verilmesine karar verilmiştir.

BMSCH… BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 15.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 4,87 TL fiyattan 31/05-01/06/2021 tarihlerinde Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, BMSCH.HE (ikincil piyasada işlem kodu BMSCH.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. BMSCH.HE’ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 75.485.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat – zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir. Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu